Wednesday, August 3, 2011

Zikir..

Allah s.w.t berfirman,
"Berdoalah kamu kepada-Ku, nescaya akan Aku perkenankan doa kamu".

Allah s.w.t juga berfirman.
"Apabila kamu telah menyelesaiakn solat, maka tetaplah mengingati Allah pada waktu berdiri, duduk dan ketika berbaring."

Rasulullah s.a.w perbah bersabda,
"Orang yang sentiasa mengingati Allah di tengah orang-orang yang lalai itu laksana orang yang hidup di tengah-tengah orang yang mati"

Baginda Rasulullah juga pernah bersabda,
"Setiap kaum yang duduk di suatu majlis sambil mengingati Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha Agung, nescaya para malaikat rahmat mengelilingi serta meliputi mereka. Dan Allah menyebut mereka di tengah-tengah para malaikat yang berada di sisiNya."

Dalam riwayat yang lain pula, Baginda s.a.w bersabda,
"Sesiapa yang seusai solat membaca tasbih (Subhanallah) sebanyak 30 kali, bertahmid (Alhamdulillah) sebanyak 30 kali, dan bertakbir (Allahuakbar) sebanyak 30 kali, serta menggenapkannya menjadi 100 dengan bertahlil, La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa'ala kulli syai-in qadir ( tidak ada Tuhan selain Allah semata-mata, yang tidak berkongsi sama sekali, kepunyaan-Nyalah seluruh kekuasaan dan bagi-Nyalah segala bentuk pujian, Dialah yang menghidupkan serta mematikan dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu), nescaya akan diampuni dosa-dosanya, walaupun banyaknya seperti buih di lautan."

Ketahuilah bahawa sesuatu zikir itu akan dirasai manfaatnya apabila dibaca bersama hati yang khusyuk.. Kita juga boleh merasakan kehadiran Allah dekat bersama kita.. Mudah2an, kita semua akan terselamat dari suul khatimah (akhir kehidupan yg buruk).

Wallahu a'lam...